Diễn đàn

| Cái giá phải trả cho cuộc xâm chiếm Ukraine... | Về 1 người cs có nhân tính | MS Gorbachev - Anh hùng hay tội đồ... | Mổ xẻ 9 hiểu lầm... | Phong trào dân chủ ở VN đã tan rã?
| Không nên sỉ nhục Poutine hay Zelenski | Người Việt ở Mỹ thành công, nhờ lý do gì? | Đất nước sẽ về đâu? | Chiến lược của Putine đã thất bại | Xem tiếp những bài trong Trang Lưu