Thơ

|Hiên cúc xưa hoa rụng rồi |Chùm thơ SG Em mùa Đông |Quán Thu |Tự nhiên Thuở tháng Bày / Kinh ghen
|Chùm thơ Chạm Đông |Khép em man dại vào môi địa đàng |Với tượng đá trong núi |Giang hồ kiếm | Xem tiếp trong Trang Lưu