Dick Gebuys is de stille kijker naar de wereld. Die deze stilte af en toe omzet in dichtregels, in poëtische woorden.

Elf jaar geleden verscheen zijn laatste dichtbundel. Dit nieuwe boek is een seismograaf van alles wat sindsdien gebeurde: zomaar dingen die in onze omgeving plaatsvonden, mooie, ontroerende momenten of zaken die de wereld schokten. Ervaringen die zich op zijn weg door het leven aan hem opdrongen.

Het leven in onze complexe wereld is geen vanzelf gelopen race. Soms is het fijn om even stil te staan. De adem in te houden. Rond te kijken. Te genieten. Of te beseffen. En het - even - aan te raken....

140 pagina's
Pocket, paperback
Uitgeverij PAN - Heerlen (2010)
www.kosmosuitgevers.nl

ISBN 978 90 810912-2-2-0

Zie hier de introductie

Lees:

The world of your world

The American war


Cái Đình - 2014