Âm nhạc

| The Exodus Song | Nhạc Boléro | Vũ nữ thân gầy | Hẹn một ngày về | Nhạc Boléro
| Cải lương trong thời Pháp thuộc | Ô. Tô v. Lai & di sản Thúy Nga PBN | Tính hiện thực trong lời ca của P.Duy | Điều chưa kể lại của các nhạc sĩ | Nghe nhạc