Hoàng Uyển Văn


Vắng

sông trần trụi nằm nghe con sóng vỗ, con đò ngủ quên trong đám lau xa, tiếng gọi đò ơi buồn trong gió chiều qua, tay chèo mỏi còn mơ con nước ngược...

vắng đôi gầu để nhớ cho trăng, nhớ đôi tay gầy múc ánh rằm đêm vắng, sóng lao xao vì hồ anh không lặng, anh cồn cào khát một đóa sen em...

xuân hồng đóa sen em mùa trước, vắng người xa ký ức trắng mùa xa, từ em đi có còn hương ở lại, trắng mặt hồ anh sen trắng tự bao giờ...

    

Hoàng Uyển Văn
đêm bỗng nhớ.
07.3.2017
đêm gò vấp*saigon.

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/vang.html


Cái Đình - 2024