nguyễn như mÂy


t r ờ i  k h ô n g  m ư a  ở  S à i G ò n

trời không mưa ở Sài Gòn
để cho mưa Huế đổ buồn qua Em
- nhà Em tận cõi Lạc Viên
anh qua rồi mới thấm đêm mưa dầm

Sài Gòn mưa vẫn lâm râm
tội cho phố lạnh quen cầm tay nhau !
tội anh lỡ nhịp trăng sao
ngóng Em xứ Huế mưa rào sông Hương...

duyên chi duyên lạ rứa ? - buồn !
hết mưa Đập Đá lại còn nắng to !
nắng chi nắng lạ rứa nờ
nắng làm nón-lá-bài-thơ dịu dàng
tiễn Em qua bến thu vàng
chưa chi đò đã lỡ làng duyên anh !

nghĩ đi nghĩ lại một mình
thà anh chịu lạnh mưa đêm Sài Gòn
còn hơn Em lạnh thấu xương
ngủ đêm trong Nội mà buồn Huế khuya !

này, đừng nói anh đã về
qua cầu Gia Hội mới nghe đêm tàn
đừng cho ai thấy trăng vàng
lạnh đêm mưa Vĩ Dạ mang tiếng buồn !

trời không mưa ở Sài Gòn
mà anh nghe lạnh như còn nhớ Em
mai kia mốt nọ đừng quên
giữa kinh đô có ai tìm mưa khuya ...

    

Sài Gòn - Huế,
9.1988
nguyễn như mÂy

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/troikhongmuaosaigon.html


Cái Đình - 2024