nguyễn thanh khiết


Trên biển Tuy Hòa


                  Ảnh: Thanh Nhân

Ngày trở lại Tuy Hòa trời trở giận
thổi nóng tháng Năm đốt cạn sông Ba
cầu Đà Rằng mang theo nghìn mối hận
cuốn kỷ niệm tôi ra biển Tuy Hòa

Bạn bè dăm ba ngồi trong quán Nhớ
chuyện cổ tích xưa nhắc mãi chưa quên
Thung Lũng Tử Thần còn trong hơi thở
mà tháng năm làm mất tuổi mất tên

Như con đò mỏi mệt xuôi sông Ba
chở đau thương ngày nào tuôn ra biển
qua Tuy Hòa tình tôi theo nắng hạ
trên đường tàu nhìn ngọn sóng xô nghiêng

Chiều cứ thổi bay cát vàng trong gió
tôi gởi lòng mình trôi mấy biển xa
biết bao sinh linh vùi thây ở đó
thuở điêu linh, thời máu chảy Tuy Hòa

Dù thế nào cũng phải về trại cũ
thăm những mồ ma bè bạn còn kia
hào kiệt năm xưa đang thiu thiu ngủ
mặc rừng lấn dần, cỏ ngập chân bia

Dù biển ngăn đường chân teo cứ bước
dù tháng Năm nắng thiêu rụi Tuy Hòa
mai vô La Hai mốt vào Xuân Phước
lượm lặt chút gì sót lại ngày qua

Đêm trốn ngủ hong khô đời lang bạt
biết làm chi cho hết tháng hết ngày
dừng bước nơi này để nghe biển hát
ít ra cũng còn nắm cát trên tay

   

nguyễn thanh khiết
05-05-2024

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/trenbientuyhoa.html


Cái Đình - 2024