nguyễn như mÂy


t r ầ n  t r u ồ n g


Tranh: nude xanh - nguyễn như mÂy

Tôi thèm từng viên gạch
nung chín ngọn lửa đời
để đắp chật nụ cười
em đau đêm nguyệt tận
(hai đứa làm sóng biển
tràn lên nhau rồi buồn)

tôi thèm hai đứa về
ăn nằm không tiếc nuối
- tôi đau ngày cát bụi
- em hát lời của sông
tiễn mình trôi biền biệt

tôi thèm rơi lang thang
suốt mấy mùa mưa nắng
tìm em mùa cay đắng
nắm tay về bếp khuya
- hai đứa hát nhau nghe
lời củi khô bắt lửa

tôi thèm quen nỗi nhớ
em trần truồng Chagal…

   

nguyễn như mÂy

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/trantruong.html


Cái Đình - 2024