Hoàng Uyển Văn


Trắng

Đôi khi chẳng muốn làm thơ nữa,
Vì dấu yêu xưa cũng nhạt nhoà,
Đã trắng như tường vôi trắng ngắt,
Chưa quen bóng người đã vội xa...

Đôi khi ta nhìn ta không ra,
Nên chẳng trách ngày sao quá vội
Ngọt đắng chén đời ta uống cạn,
Mà hương mùa cũ mãi phôi pha...

Đêm sao vẫn cứ là đêm trắng
Ta sao vẫn đợi chiều hôm qua,
Em sao vẫn cứ mầu hoa trắng,
Bên mồ ký ức mộng trầm kha...

Đôi khi vẫn một mình ta bước,
Bàn chân bỗng dài hơn con đường
Nên cứ đi hoài sao chẳng đến
Bến bờ mộng mị những yêu ma...

Em hoang đường ta giấc mơ trắng
Chiều nay mưa về như hôm qua
Một bóng ai về như cũng lạ,
Trắng em đâu nữa... áo hoàng hoa...

   

Hoàng Uyển Văn

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/trang.html


Cái Đình - 2024