Thùy Vy


Thương lắm quê!...


(Sớm tháng năm)

 

Tôi đã khóc khi đọc thơ em
bài thơ viết bằng nỗi nhớ
bài thơ viết bằng nỗi đau.

Tôi đã khóc khi đọc thơ em
nước mắt em tràn tràn con chữ
chảy trên giồng khoai
luống đậu
vườn trầu.

Mặt trời đỏ rực nương dâu
những chiếc xuồng con khó nhọc
con cá con tôm bỏ lạch.

Trời mang nước đi đâu mà bỏ cả quê
bỏ bao vườn cây trái
lá vàng chưa kịp xanh.

Thử thách thôi em cây trái sẽ lành
em mặc áo bà ba đi về trên cây cầu nhỏ
mẹ gọi Con Út
Bên hiên nhà hương vị bát canh riêu.

Thương lắm quê
thương lắm những chiều.

    

Thùy Vy

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/thuonglamque.html


Cái Đình - 2024