Nguyễn Thanh Khiết


Tháng tư bỏ lại/Trong chuồng ngựa chứng

.

Tháng tư bỏ lại

.

Tóc đã bạc như bầu rượu cũ
ta lang thang cuối đất cùng trời
còn lại đây dăm món nợ đời
trả chưa hết trước giờ lâm tử

nợ áo cơm đếm đong chẳng đủ
nợ tình người hồi tóc còn xanh
nợ núi sông dù đã tan tành
nợ thôi đã oằn vai nặng gánh

tháng tư như cỗ quan tài cũ
bứt néo trong chiều vội đưa tang
khăn sô ai đội lúc tan hàng
mà lệ chảy đong đầy nửa kỷ

nhớ bạn bè không nơi an nghỉ
xác vùi góc núi giữa Trường Sơn
kiếm nhìn cung sét rỉ căm hờn
tháng tư vẫn đi qua đi lại

chiều gõ gậy lần về quá khứ
lòng buồn làm chén rượu rót lưng
mưa tháng tư như giọt lệ rưng
ta khóc giữa một trời vô vọng

níu áo tháng tư cùng chống gậy
lụm cụm gom vài tàn tích xưa
tháng tư nắng hay tháng tư mưa
cũng nhặt nhạnh cho đầy vinh nhục

mai này lên núi ta ở núi
thử coi tháng tư còn theo không
bỏ lại đất kia nợ tang bồng
bỏ lại tháng tư cho người sống

.

nguyễn thanh khiết
Tháng tư, 2022

***

Trong chuồng ngựa chứng

.

Ở đợ nhiều năm trần gian - nản
gia tài vỏn vẹn - mảnh khăn tang
mỗi tháng tư khấn niệm vái van
hồn vất vưởng - một đời vong quốc

giàu có như ta tình với nghĩa
bán máu xương chiêu đãi chiến trường
tiếng tăm như ta ngó mà thương
mất nước - thân đầu đường xó chợ

dăm bạn bè ta - thoi thóp thở
chân xích xiềng trôi dạt đó đây
có lúc gặp nhau - ngồi xúm lại
ngó một màu cờ phai cứ phai

bạn ta những thằng điên chuốc rượu
dốc cạn vò như máu đã khô
gã quên đời đọc kinh phổ độ
đứa loạn ngôn khóc một cơ đồ

bầy đàn như thể chuồng ngựa chứng
hí vang trời xé rách càn khôn
cuối tháng tư cùng đám cô hồn
chết hận, anh linh còn tức tưởi

hét một tiếng - lòng ta đau điếng
tháng tư lại về - tháng tư phai

.

nguyễn thanh khiết
24-04-2022

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/thangtubolai.html


Cái Đình - 2022