Lâm Băng Phương


Thả câu lục bát

   

Từ tà huy ngả về tây
Thương nhành liễu rũ sắc phai xuân thì
Từ ngày hai đứa chia ly
Thời gian khép mở huyền vi khôn lường.

Từ trong sương khói vô thường
Biết bao kỷ niệm yêu thương xóa mờ
Từ em bứt sợi duyên tơ
Đời tôi hiu hắt dòng thơ cạn nguồn.

Từ năm tháng nhẹ nhàng buông
Từng đêm phơi gió thả buồn lênh đênh
Từ trong vọng cõi thiên niên
Ảnh in đáy nước bóng bềnh bồng trôi.

Từ tôi một chiếc thuyền côi
 Bến xưa trầm tích trăng lơi giữa dòng
Từ ung dung dạo khúc sông
Thả câu lục bát nghe lòng nhẹ tênh.

   

Lâm Băng Phương

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/thacaulucbat.html


Cái Đình - 2023