nguyễn như mÂy


s e n   1 9 7 4


Tranh: sen - nguyễn như mÂy

xin giữ lại vòng tay em
vừa ôm một bó hoa sen về nhà
sen trồng từ dạo tháng ba
vòng tay em nở thành hoa tháng mười

xin giữ lại hết môi cười
lúc em chèo chiếc thuyền tôi băng đồng
hái sen về chắt mùi hương
ướp hai vạt áo đỏ hồng màu sen

xin giữ lại để làm tin
nửa vành nón Huế chao nghiêng mắt cười
để hai đứa cứ rong chơi
khắp mùa sen với nắng trời chang chang

biết đâu mai hết mùa trăng
em về ngoài ấy là tàn mùa sen?
mỗi khi thấy nhớ, anh tìm
dáng em áo lụa hái sen ngoài đồng

ví dầu chín nhớ mười mong
anh xin giữ lại mùi hương sen tàn…

   

nguyễn như mÂy

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/sen1974.html


Cái Đình - 2024