Thùy Vy


Những câu thơ du mục


Tranh Kenneth Havorsen

Người đàn bà ngủ quên
đánh rơi giấc mơ
những câu thơ du mục
chơi vơi
chập chùng.

Lang thang
lạc vào miền đất lạ
đầy thơ và hoa.

Người đàn bà thấy mình nhỏ bé
như những sinh linh lạc loài
mơ hoang.

    

Thùy Vy

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/nhungcauthodumuc.html


Cái Đình - 2024