h o à n g x u â n s ơ n


N h ớ


Tranh: Missing III – Anita Burnaz

Không dưng tôi nhớ em điên cuồng
Nụ cười mắt môi ấy luồn trong giãn cách
Thời hậu đại dịch đâu còn ngăn sông cấm chợ
Ôi những thai mù vỡ tuyến

Khi không tôi nhớ em
Chăm chú công việc
Nắn nót từng nét vẽ
Như mắt và môi
Em vẽ thơ em vẽ tôi
Đẹp chân dung người vẽ
Thánh thiện một tờ sen
Kiêu kỳ

Vậy mà em tự nguyện lùi xa dần
Như sông nước
Như những mảng chèo khuấy động tâm tư

Khi tôi không còn tôi
Nhớ em
Lá thuyền ôm sương muộn
Từng chặng giang ly bên kia trùng thẳm

   

)(

h o à n g x u â n s ơ n
26.3.24

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/nho.html


Cái Đình - 2024