Nguyễn Vũ Sinh


Người đi trong gió thu vàng


        Tranh Irina Afonskaya

Qua đồi nương rộng suối khe
Rừng xanh hiu hắt lá che mặt người
Sương khuya giăng kín mù trời
Ở đây thưa giọng nói cười hồn nhiên.

Tìm về ngày tháng an yên 
Mắt khô căng rát quanh viền mi đau
Thu phong rơi chiếc lá sầu
Xòe tay ra nhặt một màu vàng hoe.

Áo ai bay trắng đường về
Nhớ màu lụa bạch nắng hè chói chang 
Người đi trong gió thu vàng 
Lao xao cây lá rơi ngàn cánh hoa.

    

Nguyễn Vũ Sinh 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/nguoiditronggiothuvang.html


Cái Đình - 2024