Hồng Thúy


Năm tháng


Tranh: MONTH – Bakhtiyar Urakov

Tháng Giêng lạnh giá tà dương
Tháng Hai sóng sánh sương trầm nhạt Đông
Tháng Ba cỏ biếc ngõ hồng
Tháng Tư mắt ngó gió chùng sóng xa
Tháng Năm thắp ngọn nến nhà
Mơ cành phượng đỏ trống hòa tiếng ve
Tim ơi! Tháng Sáu em về
Ca dao ru cả mông mênh cánh đồng
Lục bình tháng Bẩy xuôi dòng
Xuống thuyền tháng Tám mưa cùng thành xưa
Đắng lòng tà áo tiễn đưa
Nửa hồn thơ cổ trắng mùa Thu sang
Khói trời mây xám bạt ngàn
Cội cây tháng Chín dở dang lá vàng
Tháng Mười héo hắt mảnh trăng
Soi nghiêng quá khứ mê lầm cõi thân
Chờ ai Mười Một tháng gần
Mười Hai nhật nguyệt gối buồn bâng khuâng

   

Hồng Thúy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/namthang.html


Cái Đình - 2024