Tôn Nữ Mỹ Hạnh


Mùa yêu thương


                              Mario Pratesi

Tháng tư quét lá sân chùa
Hoa sa la nở đón mùa yêu thương
Đón ngày Phật Đản ngàn phương
Dốc lòng tâm niệm bước đường sắt son.

Lời răn của Đức-Thế-Tôn
Khuôn vàng thước ngọc mãi còn quanh đây
Hạt sương lóng lánh ban mai
Tinh khôi nét ngọc rạng ngời nhân gian.

Bơi trong cát bụi hồng trần
Chông chênh mấy nẻo ngõ gần lại xa
Suối nguồn nào phải gấm hoa
Vững tin thế giới ta bà mênh mông.

Sông dài nào biết đục trong
Hòa trong cuộc lữ long đong kiếp người
Mây lành muôn ánh hồng tươi
Con đường chánh đạo rạng ngời sắc xuân.

Mở lòng đón nhận tha nhân
Sống vui với đạo chân tâm lạ thường
Thêm mùa Phật Đản yêu thương
Hương sen thanh tịnh miên trường cõi không.

   

Tôn Nữ Mỹ Hạnh

   

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/muayeuthuong.html


Cái Đình - 2024