Nguyễn Nguyên Phượng


Mắt tháng Năm

Nhành xanh nồng nàn vẫy
Phượng yêu chắt chiu cành

Áo vờn bay chiều Hạ
Khúc biệt ly dỗ đành

Hen chi lời sỏi đá
Cánh mê ngàn xa xăm

Mùa trôi bâng khuâng mộng
Vợi vời mắt tháng Năm.

Núi, 1/5/2024

    

Nguyễn Nguyên Phượng

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/matthangnam.html


Cái Đình - 2024