Nguyễn Nguyên Phượng


Lại về theo cánh chim di

(Nhớ Trịnh Công Sơn)


Tranh: MIGRATORY BIRDS - Dea Lieotto

Chảy tan nỗi niềm của nắng
Bồng bềnh khuya sương chiều hoang
Hồn phai muội mê dòng lặng
Ảo Thu từ độ Thu vàng.

Trót lệ yêu người buổi ấy
Suối khe mộng tưởng tràn xanh
Hương tình thơm thương đến vậy
Bến đời tóc thả long lanh.

Rong chơi nằm mơ mị cỏ
Ngậm buồn đếm hạt từ li
Cuối bờ nhân gian kịp ngộ
Lại về theo cánh chim di *…

   

Gia Ray chiều,  31/3/2013
(Trích tập thơ “Thơ Nguyễn Nguyên Phượng”)            

* Từ trong ca khúc Trịnh Công Sơn  

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/laivetheocanhchimdi.html


Cái Đình - 2024