Nguyễn Vũ Sinh


Ga lạnh chiều đông 


Tranh Elisabeth Laplante

Chiều đông ga lạnh đèn vàng
Còi vang ngân tiếng dâng tràn khói sương 
Đèn khuya thao thức đêm trường 
Người đi kẻ ở cũng buồn giống nhau.

Mắt ai mờ lệ canh thâu
Hai bàn tay vẫy chia màu biệt ly
Toa tàu lăn bánh đường ray
Người còn ở lại vành mi nặng sầu.

Sương khuya như giọt mưa ngâu
Trời đông hơi lạnh phải đâu hạ về
Đèn soi hiu hắt phương quê
Sân ga im vắng lê thê vết hài.

Còi tàu vang suốt đêm dài
Người đi kẻ ở chia hai mảnh sầu
Tàu qua đèo thẳm sông sâu
Người còn ở lại giăng màu tóc sương.

  

Nguyễn Vũ Sinh 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/galanhchieudong.html


Cái Đình - 2024