Hồng Thúy


Em về ấm mùa Xuân

   

Em về như giấc mơ
Hẹn mùa lên nồng nàn
Nắng thơm hồn non nước
Trải giữa đời thinh không

Em về ấm mùa xuân
Lá cỏ biếc muôn trùng
Bước chiều duyên dáng phố
Áo đôi tà lướt xanh

Mộng lành lùa bên gối
Chiêm bao hồng cánh màn
Sông trăng đùa hương tóc
Bâng khuâng một tiếng đàn

Em về mang thanh xuân
Gởi lòng ai bồi hồi
Ngọn gió xưa vỗ nhịp
Nhẹ cánh Quỳnh chơi vơi

   

Hồng Thúy

Tranh: Chợ Xuân – Phạm Hoàng Minh

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/emveammuaxuan.html


Cái Đình - 2022