nguyễn như mÂy


E m
t r ầ n t r u ồ n g
b a y
q u a
t r a n h C h a g a l

.

tôi thèm từng viên gạch
nung chín ngọn lửa đời
để đắp chật nụ cười
Em đau đêm nguyệt tận
(hai đứa làm sóng biển
tràn lên nhau rồi buồn)

tôi thèm khoác khói sương
lúc trăng về tới núi
- đêm đong đầy tội lỗi
Em chờ tôi hết vui
(vui nỗi mảnh trăng rời
tan vào đêm da thịt)

tôi thèm đêm xám xịt
bay đầy khói sương buồn
dâng kín núi kín rừng
cho vòng tay Em lạnh
ôm tôi về nẽo khuya

tôi thèm hai đứa về
ăn nằm không tiếc nuối
- tôi đau ngày cát bụi
- Em hát lời của sông
tiễn mình trôi biền biệt

tôi thèm như sắp hết
những chân trời mong manh
thuyền Em thơm áo xanh
bay qua ngày cháy đỏ
bay vào tôi đổ vỡ
ngọn núi đã thu vàng

tôi thèm rơi lang thang
suốt mấy mùa mưa nắng
tìm Em mùa cay đắng
nắm tay về bếp khuya
- hai đứa hát nhau nghe
lời củi khô bắt lửa

tôi thèm quen nỗi nhớ
Em trần truồng Chagal ...

.

2021
nguyễn như mÂy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/emtrantruongbay.htm


Cái Đình - 2021