Hoàng Uyển Văn


Đôi vai...

Mẹ dồn cả tuổi thanh xuân,
Thân cò trĩu nặng những gian truân đời,
Đôi vai Mẹ gánh cả trời,
Gánh cả một đời, nuôi lớn khôn con...

Giờ đây, Mẹ đã không còn,
Con đi trăm nẻ, chân mòn bôn ba,
Từ vòng tay Mẹ bước ra,
Thấu bao khổ nhọc... Đã xa Mẹ rồi!

Giờ đây con đã nên người,
Nhớ sao là nhớ tình Người
bao la...
Xua bão tố... Gạt phong ba,
Che cho con được đi qua phận người...

Suốt đời Mẹ chẳng anh hùng,
Cả đôi vai Mẹ gánh gồng đời con!
Đôi vai Mẹ!.. Một nước non,
Một quê hương suốt đời con nhớ Người...

   

Hoàng Uyển Văn

Mother's Day 2024
May13th2024
binhchanhsaigon

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/doivai.html


Cái Đình - 2024