h o à n g x u â n s ơ n


Source : Google

D ó c   l á c   v ề   d a n h   t í n h

[tặng Nguyễn Ái Học cùng bước về phía]

    

Có người đía tôi là danh sĩ
[thiệt không? đâu ai kiểm chứng á]
Thiệt ra tôi, một kẻ bần hàn
Thơ thẩn lòe hòe dăm ba chữ

Tôi ôm tiếng Việt viết câu Việt
Cùng hân hoan xới những luồng cày
Mà biệt ly đau từ núi nhọn
Buổi lòng đường cắt nát chân tay*

Cảm nhận em và cảm nhận đời
Cảm thức từ một buổi trăng rơi
Xuống nham vẩn thạch núi đau đáu
Từ hồng hoang lời chữ ngợp ngời

Sương mệt đuối và tình mắc cạn
Xin cõng chiều về những bến sông
Hò ơi che nỗi đời quan tái
Lửa chài nhen một chút men không

Hãy rót rượu cho từng trắc trở
Hàn lương bận ấm lại quan hoài
Có người hỏi tôi còn bút thức
Thì mực vẫn đen chấm miệt mài

Có mệt ôm dốc nhau mà thở
San phi vị ấm của nhân tình
Chờ tin xuân áo cù lên đỉnh
Trả một lần món nợ cùng đinh

Bạn bảo mài xương nhọn mà viết**
Ừ. khô lâu chẳng trừ ai một phiên
Chương gầy. địa ngục và hang cấm
Danh sĩ nào vấn nạn thuyền quyên

   

    )(

       

h o à n g x u â n s ơ n
21 tháng 10 năm 23

_____   

* ý, Thanh Tâm Tuyền
** ý, Bắc Phong

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/doclacvedanhtinh.html


Cái Đình - 2023