Nguyễn Hoàn Nguyên


Đêm


Tranh: Fireflies –
             Greg Powell

Đom đóm
đỏ
bừng
đêm
nguyệt tận
một
cỏn con
xao động
đất trời
cú nhà thờ
lướt êm
cánh lặng
những linh hồn
còn tiếc nuối
cuộc chơi

Bay bổng
vút lên
vì đã xuống
tận cùng
thả trôi đi
viễn mộng
ngày qua
từ căn thức
nỗi buồn
còn nhỏ giọt
đêm về
chạm đá
trổ bông hoa

   

Nguyễn Hoàn Nguyên

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/dem.html


Cái Đình - 2024