nguyễn thanh khiết


Đầu năm ...Để nhớ cố thi sĩ Trần Duyên Tưởng

thăm Trần Duyên Tưởng
nhớ hồi “Kinh Trống”


      Thủ bút của Trần Duyên Tưởng

Bầu chữ bỏ cho ai ngày bóng xế
túi thơ viết chưa đủ chuyến đi rong
chẳng lẽ bây giờ ngươi bỏ bến sông
chèo nước ngược theo dòng kinh phổ độ

Cong lưng cõng nửa đời trong cùng khổ
vất kiếm cung, vùi một góc thành Tây
cuộc chưa tàn mà ngươi lại khoanh tay
câu thơ bỏ lưng chừng theo thân thế

Con tim lỡ không rung cùng chí cả
đập ba hồi như tiếng trống lôi âm
thì sá chi nợ nần mấy mươi năm
đã một thuở múa may từng con chữ

Lồm cồm dậy - cười vang vang trời đất
nện chân trần cho lún cả càn khôn
cắn môi ứa máu đánh thức thần hồn
để múa bút dưới vầng trăng chảy máu

Ta đợi ngươi hú gió lùa giông bão
xô mặt trời cho nắng xuống thềm hoang
lên núi cao rượt theo bóng trăng tan
đổ vò rượu xuống thành Tây ngày nắng

Đứng lên - vác nghiên mài thêm mực đắng
phóng bút bôi đen hai chữ nghiệp duyên
thổi hồn ngươi vào thơ cho đảo điên
mở cửa thành Tây làm say chiếu rượu

    

nguyễn thanh khiết
2g00 14-02-2014

*** Trang thơ của Trần Duyên Tưởng ***

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/daunamdenho.html


Cái Đình - 2024