nguyễn như mÂy


d ã   t r à n g


Tranh: đại dương - nguyễn như mÂy

không có biển, dã tràng ở đâu
để se cát ngày đêm cần mẫn
để hò hát nhịp đời lãng mạn
và để yêu cả một đại dương?

không có sóng, dã tràng về đâu
để lặn lội giữa lòng cát lạnh
mãi đào hang giấu đời bất hạnh
sống âm thầm, mặc kệ trần gian?

không có trời, dã tràng đi đâu
tìm thiên đường hay tìm địa ngục
triệu xe cát vẫn thành bất lực
trời vẫn xanh và biển bao la?

không có thơ, dã tràng biết đâu
bờ cát trắng một lần hò hẹn
áo người yêu lẫn vào chiều tím
mái tóc thề lộng lẫy trăng sao?

không có tôi, dã tràng nghĩ gì
về một kẻ lang thang ngoài biển
suốt một đời chưa tìm ra bến
neo chiếc thuyền đợi một người thương?

   

nguyễn như mÂy

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/datrang.html


Cái Đình - 2024