Nguyễn Nguyên Phượng


Chùm Thơ CHIỀU  CHỨA CHAN

Chiều Chứa Chan

   

Rớt chiều
thị trấn loanh quanh

Bằng Lăng
ngút tím
con đường em qua

Chứa Chan
mây thắm quê nhà

Ba bốn năm
một hớp trà
thanh xuân

Đời mê
cát lặng, mưa dầm

Đau đau nhớ
sủng ân hồng một mai

Trôi ngày
cỏ lá buông tay

Mắt xanh hốt mộng
loay hoay cánh diều                                 

Hoang đàng
bó gối cuộc yêu

Tan
trong chớp bể
tím chiều Chứa Chan!

Xuân Lộc, 12/5/2021

                                

***

Tình đá

   

Bất chợt chiều Định Quán                                    
mây sầu vắt tầng không                                    
xe bon vù cát bụi                                   
thảnh thơi Đá Ba Chồng,

Ngàn xanh về gọi nhớ                                    
thuở triệu năm phun trào                                     
thạch nham hờn núi dữ                                    
quấn quýt ngàn đời nhau.

Lên non tìm cõi tịnh                                     
vời vợi cánh chim xa                                     
bác tiều phu tựa đá                                     
trầm mặc điệu ta bà.

Vũ trụ nào phân định                                     
Ta – Trời chung cõi không                                      
thiện lương là nguồn cội                                     
hùng vĩ Đá Ba Chồng.

                                            
Định Quán, 28/10/2021

 

Nguyễn Nguyên Phượng

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthochieuchuachan.html


Cái Đình - 2023