hoàng xuân sơn


Chưa khởi sự

sáu khúc nằm vọng cổ
khúc nào đầu khúc đuôi
hãy bắt đầu lý sự
lăm le giữa núi đồi

hoàn tất một bài thơ
tảng sáng nghe chim hót
chỉ là chiếc mặt vuông
âm thần. và giãn nở

như vắng lặng đời tình
khư khư đốt cột sống
bẻ bão vào lặng thinh
quãng lặng chờ dấu lặng

tôi hát em có nghe
mà đêm về dưới trán
miếng hôn qua phù nề
tấy mưng cùng vô hạn

ai bảo là nữ sắc
không máy động nòi tình
một tâm hồn vặt vãnh
một khứ hồi cùng đinh

nhựa đường con ốc tán
bánh xe lăn đã mòn
lái vù vèo thân gió
một khúc đời móng son

cào rách nát vô tận
sự thật chưa khởi đầu
bài thơ viết dang dở
quành về tận đâu đâu

    

)(

h o à n g x u â n s ơ n
5 mars 2024

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chuakhoisu.html


Cái Đình - 2024