Hoàng Uyển Văn


Chìm dưới cơn mưa

   

Chìm dưới cơn mưa
Mặt trời chết ban trưa
Ngày đến hay chưa
Người về nhớ âm xưa
Sợi tóc mây thưa
Đan dài những cơn mơ
Chìm dưới cơn mưa
Người về ướt ơ thờ
Một hồn chết non tơ
Một đời vẫn mong chờ...

Chìm dưới cơn mơ
Người ngồi bóng im khô
Chờ bóng em qua
Hồn mùa hát ngây ngô
Chìm khuất trong mưa
Một ngày rất ơ thờ
Một ngày quá hững hờ
Đời còn những âm thừa...

   

Hoàng Uyển Văn
1:43 am, 01 Nov., 2023
nghe mưa mà nhớ... binhchanhsaigon

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chimduoiconmua.html


Cái Đình - 2023