Nguyễn Nguyên Phượng


Chân trần trên đất

Tranh: HOÀNG NGUYỆT  - Nguyễn Quốc Sơn

Hãy một lần chân trần trên đất
Nghe mênh mang núi thẳm mây ngàn
Dòng ca dao ngọt mềm câu hát
Nghĩa người thương hoài khúc trăm năm.

Hãy một lần chân trần trên cỏ
Thu miên man thả lá mùa phai
Những ưu tư ngậm ngùi mắt nhớ
Mộng tang bồng mưa trắng lay phay…

Hãy một lần chân trần trên cát
Biển hoan ca sóng vỗ bạc đầu
Đại dương lặng. Cánh âu vờn nắng
Chân trời mời gọi cánh buồm nâu.

Ơi nhịp tim rộn ràng như thuở
Đằm mê hương bồ kết thơm lâng
Mẹ và em trăng vàng quyện tỏa
Gàu ngân va giếng nước sân đình.

Mạch ngàn năm, đất trời nối lại
Chân trần nghe âm vọng ông cha
Dẫu phiêu dạt cùng trời cuối bãi
Tiếng yêu thương tha thiết quê nhà.

   

XL, 6/7/2023
Nguyễn Nguyên Phượng

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chantrantrendat.html


Cái Đình - 2024