Nguyễn Hoàn Nguyên


Bỗng dưng


Tranh Bill O’Brien

nguời nằm co ro
thoát ra lòng mẹ
nằm nghiêng nằm ngửa
nhịp thở hôn mê

người nằm mặt đường
lặng nhìn trời không
nỗi đau trầm thống
xe đời lăn qua

nằm trên thanh sử
đỉnh nhọn chon von
nằm ngay cán cuốc
phận người ôm tròn

bỗng dưng đứng dậy
vịn chữ mà đi
ngàn năm còn sót
huyền thoại dậy thì

ngục tù tường đá
ngục tù cõi lòng
cúi xuống sắc không
nụ cười thạch thất

   

Nguyễn Hoàn Nguyên

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/bongdung.html


Cái Đình - 2024