Hồng Thúy


Bến trăng

   

Sóng nước mơ hồ trên bến xưa
Trăng lụa mênh mang mềm cánh lùa
Vào đêm mòn mỏi nằm nghe lá
Từ chốn xôn xao ngọn gió đưa

Nguyệt vỡ lênh đênh mấy biển trời
Long đong hồn nhỏ cát trùng khơi
Bềnh bồng qua những ngày hoang phế
Nửa mảnh trăng sầu trắng lệ rơi

Theo bước chân người lắm trái ngang
Rượu cay một buổi giữa trăng tàn
Say cùng nguyệt tận phù vân bóng
Ai gánh ngậm ngùi tiễn giá băng

Từ cội trăng này ngó khói sương
Bao nhiêu tình mộng còn tơ vương
Chập chờn trong giấc cô miên ấy
Môi mặn chiêm bao đắng tủi hờn

   

Hồng Thúy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/bentrang.html


Cái Đình - 2023