nguyễn thanh khiết


Bài thánh ca 2020

.

Bẩm sinh ta đứng ngó trời
đạp trên đất cứng thấy đời trống không
ơn em ta có mùa đông
còn màu máu đỏ một dòng trong tim
xem ra trái đất còn nguyên
mà ta vốn đã ngửa nghiêng hết đời
cạn ly đầy rót ly vơi
tỉnh say cũng mặc nửa lời cũng không
ơn em bỏ lại mùa đông
cho ta rét cóng trên dòng thủy chung
rõ ràng em rất mông lung
chưa từng thắp nến soi cùng bóng ta
cho nên trăng cứ phải già
không duyên cũng nợ đi qua phận người
ơn em không nói một lời
bỏ ta còn đứng giữa trời đêm đông

.

nguyễn thanh khiết

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/baithanhca2020.htm


Cái Đình - 2021