Nguyễn Hoàn Nguyên


Bài hát cũ


                      Tranh Blindu

lắng nghe bài hát cũ
rủ xuống một phương trời
động tĩnh thôi ngăn cách
lời ca đọng nửa vời

từng hợp âm lướt nhẹ
đệm vào nốt bể dâu
nhớ tay nồng nàn phiếm
dõi nhìn đôi mắt sâu

ngày thế gian cháy bỏng
tuổi trẻ và tin yêu
cà phê đầu đời đắng
giấc mơ xanh thủy triều

phượng hoàng tập vỗ cánh
tro đời bay ngổn ngang
giữa đá buồn phế tích
thầm vọng phiến âm vang

phai tàn vó ngựa xoải
sao còn một vết môi
trầm hương hoa di sản
cây lá chẳng mồ côi


   

Nguyễn Hoàn Nguyên
Tháng 03-2024

Xem bản Anh ngữ: Song in Memory, do Võ Thị Như Mai dịch

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/baihatcu.html


Cái Đình - 2024