Nguyễn Tấn Hưng


 

Bến cũ

Con sông nhánh ngày xưa

Đêm biển nhớ quê

Mùa Đông xứ lạ

Nhớ quê

Phương ấy sắp mùa xuân

Tâm cảm mùa hè

Tâm cảnh chiều tà

Tháng chạp à

Tin nhắn

 


Cái Đình - 2017 - 2023