Mẫu bìa & Trình bày: Từ Phong

378 trang
US $20 + cước phí
Tiếng Quê Hương xuất bản (2020)

Liên lạc: tiengquehuongbookclub@gmail.com
Ở Hòa Lan: caidinhcom0@gmail.com

 

Đọc hai truyện tiêu biểu trong tác phẩm: "Kẻ vô ơn""Nấm Mồ"

Đọc "Vài nét về Vũ Thư Hiên và tác phẩm Nấm Mồ", bài giới thiệu tác phẩm của Tiếng Quê HươngCái Đình© - 2020