Bìa: Uyên Nguyên Trần Thiết
Dàn trang: Nguyễn Thành

ISBN: 978-1- 989924-52-5

176 trang, bìa mỏng
Giá 20 Mỹ kim

Nhân Ảnh xuất bản (2020)

Đặt sách: qua Amazon
Liên lạc tác giả: hoangthingocthuy@hotmail.com

 

Tiểu sử tác giả

Xem bài giơi thiệu:
"Long Lanh Màu Trời hay lá thư gửi vào Không" do Nguyễn Hiền viết

Đọc "Chàng Nghệ Sĩ", một truyện trong tuyển tậpCái Đình© - 2020