Cuốn phim dựa trên tác phẩm best seller cùng tên của Richard Botkin

Cuộc chiến đấu chống cộng sản với ba nhân vật chính:
Tiểu đoàn trưởng TĐ3TQLC và hai cố vấn Hoa Kỳ

Thể loại: Tài liệu & Bi kịch
Thời gian: 1 giờ 42 phút
Tiếng Anh - Phụ đề Việt ngữ
Xem được bằng máy hệ Âu châu và Mỹ châu

Tài tử: Joseph Hiếu, Eric St. John...
Đạo diễn: Richard Botkin
Phụ tá đạo diễn: Lý Văn Quý, Alan Phan, Kiều Chinh

Xem trailer tại: http://www.ridethethundermovie.com/

Mua hay mướn online tại: https://vimeo.com/ondemand/rttqvl1011
Mua đĩa DVD thực, giá 17 USD + cước: Bấm vào đây (Paypal)

Tại Hòa Lan, liên lạc: hien@ziggo.nl (giá € 17 luôn cước phí gởi)

Đọc: "Xem phim Ride the Thunder", Nguyễn Hiền


Cái Đình - 2015