.
Một công trình biên soạn hơn 12 năm, với sự đóng góp của một số vị trong y giới và trong giới nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, xã hội
Cuốn Từ điển với trên 62.000 từ, trong đó có rất nhiều từ mới, đồng thời vẫn duy trì các từ cũ để mọi giới đều có thể tra cứu
Các định nghĩa và giải thích được viết một cách rất chính xác và khách quan, không để khuynh hướng chính trị chi phối, đồng thời được cập nhật bởi các kiến thức hiện đại

***

Bìa cứng, chữ vàng
1296 trang

ISBN 979-9-3507-1172-1

Layout: Do My Van

Mua sách:
Âu châu và Úc châu: 50€ + cước phí. Liên lạc: hien@ziggo.nl
Mỹ châu & Á châu: Liên lạc: tudienvn2023@gmail.com để biết giá cụ thể

Xem tiểu sử các tác giả chủ biên

Xem 'Phàm Lệ' (Lời nói đầu, mục đích và sơ lược cách biên soạn)

Xem 'Từ điển tiếng Việt', bài viết của bs. Trần Văn Tích

Xem vài trang trong cuốn từ điển

 


Cái Đình© - 2023