David Lan Pham


The old teacher

 
This poem is dedicated to all of my former teachers, who died for the sake of education.
Dear teachers, you were the unknown heroes, who silently built our Homeland, VietNam,
with multiple difficulties, bitterness and hardship in the thunder of cannons and bomb blast.
Your pure faith was recognized by God. Rest in peace! Dear teachers!
. – Pham Dinh Lan

Every evening when the sunlight faded,
The old teacher walked slowly to the school gate.
The gate was closed.
He sighed with disappointment in contemplating
The mossy walls surrounding the school.

*

The cicada’s songs reminded him
Of mixed memories,
Of the old days’ mutual respect
Between teachers and students.
Many memories have been carved
On the old trunks of the flamboyants (1)
Many teachers got old.
Many young generations were gone.

*

The old school and the flamboyants have existed.
The teacher was at the windy sunset of his age.
He found joys through some vague memories
To forget all of his heart- broken life.

*
Some of his old students died,
Some were alive.
Some had resounding reputation;
Some had their wandering life
Like the yellow leaves scattered in the wind.
They missed the ferry boat
Due to their dusty and stormy life.

*

The yellow leaves fell.
The fall came then left.
The frosty winter came then flew by.
One evening, the urban and rural residents
Learned the old teacher said good- bye to the world.
He left silently in a quiet night.
The dead leaf left the root of worries.

*

The flamboyants bloom, welcoming the Summer.
The old school no longer sees the old teacher
Every evening when the bell resounds from the pagoda.
The thick curtain of darkness covers the mossy school.


David Lan Pham, F.A.B.I.
 
(1) Flamboyant (French): flame tree; royal poinciana (English); scientific name: Delonix regia, Family: Caesalpiniaceae

***

Translated into Vietnamese

Ông giáo già


Cứ mỗi chiều khi hoàng hôn tắt nắng
Ông giáo già lần bước đến cổng trường.
Cổng khép kín, thầy thở dài đứng ngắm
Bức tường rêu phủ kín mái học đường.

Tiếng ve kêu thầy âm thầm nhớ lại
Chuyện vui buồn, tình sư-đệ ngày xưa.
Gốc phượng già khắc ghi bao kỷ niệm
Ông giáo già, bao thế hệ trôi qua.

Mái trường xưa, cây phượng già còn đó,
Người thầy già tuổi xế chiều trước gió,
Tìm niềm vui, bao kỷ niệm mông lung
Để quên đi cuộc sống lắm não nùng.

Học trò xưa, nay kẻ còn người mất,
Kẻ vang lừng, người phiêu bạt gian truân.
Như lá vàng lơ thơ bay trước gió,
Đời phong sương giông tố lỡ chuyến đò.

Lá vàng rơi, thu đi rồi thu đến.
Đông lạnh lùng, đông đến, đông lại đi.
Rồi một chiều khắp thôn làng, thành thị
Được tin buồn thầy giã biệt ra đi.

Thầy đã đi âm thầm trong đêm vắng,
Chiếc lá vàng rời bỏ cõi băn khoăn.

Hoa phượng nở, nô đùa trong nắng hạ
Mái trường xưa không thấy bóng thầy già
Mỗi buổi chiều khi chuông chùa ngân đổ,
Màn đêm dày che phủ mái trường rêu.

 

Phạm Đình Lân, F.A.B.I.

 

Direct link: https://caidinh.com/Archiefpagina/Poezie/theoldteacher.htm


Cái Đình - 2021