Hien Nguyen


Vietnamese bijdrage aan de Culturele Zondag Utrecht 01/05/2016

De Culturele Zondag in Utrecht op 01/05/2016, met de thema “Bestemming Bereikt”, is uitbundig gevierd, met de vluchtelingen als hoofdrolspelers.

Culturele Zondagen is een eendaags (soms tweedaags) cultureel evenement in de stad Utrecht dat zes keer per jaar plaatsvindt rond een specifiek thema. Allereerst in samenwerking met de Utrechtse culturele instellingen, maar vaak wordt daarnaast samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties binnen en buiten Utrecht, het onderwijs, winkeliers en horeca, al gelang het thema.

Over vluchtelingen werd er in de laatste jaren heftig gediscussieerd. Helaas hoort men meestal negatieve nieuws over deze problematiek. Om meer inzicht te geven wat de vluchtelingen willen bereiken, hun achtergrond, hoe ze hun bestaan in Nederland opnieuw moeten opbouwen enz… hebben de organisatoren deze thema gekozen. Er zijn tentoonstellingen, podia waar de vluchtelingen hun verhalen kwijt kunnen. Ook kunnen ze hun talent in de vorm van musicale, theatrale of literaire acts aan het publiek presenteren.

Één van de organisatoren deze keer is de stichting BMP (Bevordering Maatschappelijke Participatie), die is al 3 jaar bezig met het project “Ongekend Bijzonder”. In dit project probeert de stichting BMP de oral histories van de vluchtelingen in de afgelopen 50 jaar te realiseren in de vorm van video-opnames door hun 24 veldwerkers. In Utrecht waren er 4 nationaliteiten uitgekozen voor dit project: Iran, Vietnam, Afghanistan, Ethiopië (in het vervolgtraject van dit project wordt dit verder uitgebreid met andere nationaliteiten i.v.m. de recente ontwikkeling). Een aantal door BMP geïnterviewde Vietnamese vluchtelingen waren bereid deel te nemen aan de culturele zondag 01 mei 2016 in de stad Utrecht, oa. voor het onderdeel Verhalenparade. Daarnaast waren er andere Vietnamezen die bijdrage gebracht aan deze bijzondere dag.

Voor de Vietnamese vluchtelingen in Nederland is dit wellicht de eerste keer dat ze massaal meededen aan een landelijke multiculturele festiviteit.

Er waren lezingen over hun eerste stappen in Nederland en in de provincie Utrecht, over de opvang van de Vietnamese bootvluchtelingen toen, over de veranderingen in de visie en de gedachtengang in de loop der jaren… Een jonge Vietnamese probeert via haar boek een doorbraak te maken in de taboe binnen de Vietnamese cultuur en binnen de familie. De andere Vietnamese vluchtelingen kwamen met hun gedichten, verhalen, Vietnamese muziekoptreden, tentoonstelling… Het nuttigen van Vietnamese loempia’s naast de andere exotische lekkernijen werd door het publiek zeer gewaardeerd. De verhalenparade is georganiseerd door Tiffany Pham, een veldwerkster van het project "Ongekend Bijzonder" en ondersteund door de Irakese vluchteling Baban Kirkuki, de veldwerker van dit project in Amsterdam.

Het is een geslaagd feest. Ruim 12.500 mensen hebben bezoek gebracht aan de stands. Hieronder enkele foto’s over de Vietnamese groep. Het hele archief met 62 oral histories van de vluchtelingen uit Utrecht is op 11/05/2016 overhandigd aan het Utrechts Archief, zodat deze altijd onderdeel blijven van de stadsgeschiedenis. Daarnaast is tot oktober de tentoonstelling Ik neem je mee. Van rugzak naar museum. te zien in het Centraal Museum. Klik hier voor het artikel daarover.

Kim Nguyen met haar boekconcept - "Thuyền Nhân 2379 Duc Thang Nguyên" - over haar familie

 

Phạm Văn Tuấn Anh met het verhaal over zijn jeugd in Nederland, toen de kinder- en stripboeken in de bibliotheek Utrecht de deur naar een nieuwe wereld voor hem openden

 

Nguyễn Phương Lan over haar leven in Nederland vol van verplichtingen en doelen die ze moesten bereiken totdat ze beseft dat het geluk in HIER EN NU wellicht het allebelangrijkste doel is

 

Nguyễn Hiền over de opvang van de bootvluchtelingen in de jaren '80

 

Nguyễn Thanh Hùng - Bùi Tố Nga met de traditionele Vietnamese muziek

 

Đào Quốc Bảo met zijn korte verhaal

 

Boeken over de Vietnamese vluchtelingen in Nederland

In het Centraal Museum Utrecht is een tentoonstelling met het thema "Ik neem je mee", op deze schappen zijn de emotioneel waardevolle spullen van een aantal Vietnamese bootvluchtelingen
Daarnaast is een video met interviews van de vluchtelingen over dit thema.------>
Klik hier

 

 

Hien Nguyen

 


Cái Đình - 2016