Het Utrechts Archief


Collectie vluchtelingenverhalen opgenomen in Het Utrechts Archief

 

Op woensdag 11 mei 2016 is een bijzondere collectie met Utrechtse verhalen van vluchtelingen uit landen als Iran, Ethiopië, Afghanistan en Vietnam opgenomen in Het Utrechts Archief. De interviews zijn opgetekend in het project ‘Ongekend Bijzonder', van de Stichting BMP, vluchtelingenorganisaties, archieven, musea en bibliotheken. De collectie zal vanaf eind juni voor een groot publiek toegankelijk zijn via de studiezaal en website van Het Utrechts Archief en op andere platforms over de Utrechtse geschiedenis van Utrecht. De verhalen zijn een waardevolle aanvulling op de ruim 30 kilometer archieven die Het Utrechts Archief bewaart, aldus directeur Chantal Keijsper: "wij zijn trots dat deze verhalen nu onderdeel zijn van het collectief geheugen van de stad en beschikbaar worden voor deze en toekomstige generaties".  

Over Ongekend Bijzonder 

In het project ‘Ongekend Bijzonder' worden verhalen van vluchtelingen in de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht verzameld, bewaard en op kunstzinnige wijze gepresenteerd. De verhalen geven een beeld dat op een andere manier moeilijk te reconstrueren is, omdat vluchtelingen niet of nauwelijks voorkomen in andere (geschreven) bronnen. Op deze manier kan Het Utrechts Archief ook dit deel van de stadsgeschiedenis bewaren. De interviews worden voor een groot publiek toegankelijk gemaakt via de studiezaal en website van Het Utrechts Archief en andere platforms over de geschiedenis van Utrecht. Het verzamelen van archieven van nieuwkomers is de afgelopen jaren één van de speerpunten geweest bij de uitbreiding van de collectie van Het Utrechts Archief.

Meer over het project Ongekend Bijzonder

Tijdens de overdracht sprak Mardjan Seighali, directeur UAF en lid landelijke stuurgroep Ongekend Bijzonder, een tekst uit over het verschil tussen 'daar' en 'hier'.

 

 


Cái Đình - 2016