Tự giới thiệuKính chào quí vị,

Sau 10 năm sinh hoạt qua hình thức một câu lạc bộ văn thơ nhạc do một số bạn trẻ tại Hòa Lan khởi xướng, vào tháng 12 năm 1993 Cái Đình đã chính thức đăng ký hoạt động dưới hình thức một hiệp hội (Stichting / Foundation).

Trong những năm đầu, Cái Đình chú trọng đến những sinh hoạt trong lãnh vực văn hóa văn học với những mục đích sau:

Sau mười năm sinh hoạt thu gọn trong phạm vi nước Hòa Lan, do nhu cầu phải có một đáp ứng được trào lưu xã hội trong tiến trình toàn cầu hóa, vào tháng 10 năm 2003 Cái Đình đã mở rộng sự tiếp cận đến độc giả và thân hữu trên toàn thế giới qua trang mạng www.caidinh.com. Và kể từ tháng 09/2013 Cái Đình đã mở rộng thêm phần thông tin trao đổi về những vấn đề mang nặng tính thời sự qua mạng xã hội Facebook. Với những phương tiện truyền thông này, Cái Đình sẽ tiếp cận được đối tượng trong lãnh vực rộng lớn hơn bao gồm đồng hương trong và ngoài nước cũng như độc giả bản xứ, là người Hòa Lan và các sắc dân khác.

Trong tình hình hiện nay của thế giới, các vấn đề của Việt Nam phải được nhìn với khía cạnh đặc thù và cùng lúc trong bối cảnh toàn cầu hóa. Qua lăng kính văn hóa, có thể cô đọng các vấn đề Việt Nam vào các điểm sau:

Trong chiều hướng đó, với khả năng có thể tiếp cận được khối độc giả lớn, nhất là khối độc giả trong nước, trang mạng www.caidinh.com cũng như trang Facebook Cái Đình mong được là một diễn đàn chung cho thân hữu và độc giả vẫn hằng ưu tư đến các vấn đề văn hóa của quê hương. Với sự đóng góp và hỗ trợ chung, Cái Đình qua mạng internet hy vọng sẽ trở thành một trong những diễn đàn có thể cùng đóng góp vào sinh hoạt cho các chặng đường trước mặt:

Để có thể đạt được các mục đích trên, Cái Đình rất mong nhận được ý kiến và sự đóng góp của các giáo sư, học gỉả, chuyên viên, văn thi hữu, thân hữu cũng như các bạn đọc - và nhất là của các bạn trẻ trên toàn thế giới - vào báo mạng www.caidinh.com trong các mục liệt kê trong trang mạng này.

Bài vở đóng góp có thể viết bằng các ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Hòa Lan và gởi về địa chỉ:

info@caidinh.com

hay:

caidinhcom0@gmail.com

Một lần nữa, Cái Đình rất mong nhận được sự mọi sự hỗ trợ, đóng góp bài vở và các ý kiến xây dựng cho báo mạng Cái Đình. Với niềm tin và sự đồng tâm, chúng ta cùng nhau góp phần đưa Việt Nam sớm thoát ra khỏi sự trì trệ của quá khứ, đạt được tự do dân chủ và gia nhập vững chãi vào sinh hoạt cộng đồng thế giới trong thế kỷ XXI.

.

Trân trọng kính chào.
Cái Đình


Cái Đình 2003 - 2018