DHAN


Thơ DHAN


Tranh: STATUE – Philippe Berthier

tạc lên những tượng hình xám
dựng dậy vài mảnh hình
trí nhớ thoảng mùi thóc
cùng thuốc súng đen

những nghèo hèn đổ vỡ
cùng mùi sắt xám
ngửi ra từ vết sẹo
thương tích thế kỷ

đường rạch trên giấy
hay vĩ độ thù hằn
đừng hỏi họ nghĩ gì
chân đất trên cát nóng

những đêm ở đây
ú ớ giấc ngủ
mơ hồ đại bác
đêm vẫn còn đêm

    

DHAN

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/thodhan_7.html


Cái Đình - 2024