Nguyễn Hoàn Nguyên


Sinh nhật

.

Những ngày sinh nhật những bình minh
Hơi thở vào ra đã tượng hình
Ɖã ghi dấu vết trên dâu bể
Vẫn trọn hôm nay một nhật sinh

Có ngày sinh nhật cõi nhân gian
Góc khuyết em nằm chẳng ai hay
Vẫn cùng góp mặt trong cuộc lữ
Khóc cười một trận vỡ thơ ngây

Ɖứng giữa trời tây kêu khản tiếng
Xuyên thấu trời đông tận cõi lòng
Ɖất xưa vô cảm dâng từng phiến
Còn nhận ra nhau giữa khoảng không

Những ngày sinh nhật chuỗi thời gian
Ngăn bến bờ xa dõi mắt trơn
Ai người trí tuệ bên kia biển
Lời thơ xô bạt ngũ hành sơn

Ngọn nến đốt lên rồi sẽ tắt
Những ngày sinh nhật những hoàng hôn
Hồn nhiên còn đó trăm ngàn tuổi
Hẹn vẫn gặp nhau giữa sinh tồn

.

Nguyễn Hoàn Nguyên

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/sinhnhat.html


Cái Đình - 2022