Hồng Thúy


Sắc Xuân

    

Vòng tay xuân nắng hừng đông
Cành non ướp mật lá xôn xao mầu
Gió nào lùa giấc chiêm bao
Hóa tan mộng ảo hanh hao khói buồn
Nẩy mầm hồn đất xanh trong
Chén quê ngọt nước tô hồng môi êm
Cố hương biển sóng vỗ về
Mùa hoa trổ ngát bên thềm càn khôn
Giang hà lỗi hẹn nhớ mong
Bầy chim cánh cũ núi trông chạnh hồn
Câu thơ hát giữa trùng dương
Sóng nhân gian đã tận cùng phế hưng
Thanh xuân trên ngọn mây bồng
Én xuân lượn ngõ tuổi mừng trời thiêng
Đường xa lụa mới băng nghìn
Phất phơ tà áo bay mềm về xưa…

    

Hồng Thúy

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/sacxuan.html


Cái Đình - 2024