Minh Hạnh


Chế độ hưu trí của Hòa Lan tốt nhất thế giới

Đó là kết luận của Mercer, một văn phòng tư vấn của Hoa Kỳ, cùng với viện nghiên cứu CFA Research, sau khi nghiên cứu các chế độ hưu trí ở 47 quốc gia, bao trùm 64% dân số thế giới.

Hồ sơ nghiên cứu đưa ra nhận xét tổng quát dẫn đến kết luận này: các quỹ hưu ở Hòa Lan có kế hoạch đầu tư đứng đắn và có sự giám sát tốt.

Trong khi đó, Hòa Lan đang bận rộn cải tổ lại toàn bộ hệ thống tiền hưu cho hợp lý hơn. Trong thời đại này, gần như không có người nào làm việc trong một ngành cố định suốt 40 năm. Nhiều người nghỉ làm sớm để mở cơ sở tự lập. Khi một người rời khỏi ngành đang làm việc, tiền hưu họ đã đóng có thể bị gián đoạn. Tại chỗ làm mới, họ sẽ bắt đầu đóng tiền hưu cho quỹ hưu khác, có nghĩa là tiền hưu sẽ bị chia cắt ra làm nhiều mảnh. Khi đến tuổi hưu, họ sẽ lĩnh tiền hưu từ nhiều quỹ hưu khác nhau, số tiền họ lãnh sẽ không được như trong trường hợp họ không chuyển ngành suốt trong tuổi lao động.

Theo hệ thống hưu bổng mới, tất cả tiền đóng vào quỹ hưu của mỗi cá nhân sẽ được nhập chung thành một cụm cho cá nhân đó. Các chuyên viên tài chính cho là hệ thống mới này, ngoài sự xóa bỏ bất công nơi những người thay đổi công việc trong những ngành khác nhau, còn có ưu điểm là mọi người đều có thể theo dõi toàn bộ hồ sơ hưu bổng của mình, vì chúng sẽ được tập trung vào một chỗ.

Theo Bảng phân tích và xếp hạng Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023, công bố vào cuối tháng 10/2023, 3 quốc gia hàng đầu là Hòa Lan (85,0 điểm), Iceland (83,5) và Đan Mạch (81,3). Hòa Lan đã nhiều năm được xếp hàng đầu, nhưng năm 2022 bị tụt xuống hạng 2, nhường ngôi số 1 cho Iceland. Năm 2023 Hòa Lan lại vượt lên đầu.

Những nước Bắc Âu nằm trong nhóm các quốc gia có chế độ hưu tốt. Hoa Kỳ đạt 63,0 điểm, tương đương với UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 62,5 điểm). Argentina đội sổ, với 42,3 điểm.

   

Minh Hạnh

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhoaxahoi/xahoi/chedohuutriohoalantotnhat.html


Cái Đình - 2023