Home pageDe stichting CÁI ĐÌNH is opgericht in 1993 in Nederland door een groep vrijwilligers, voornamelijk bestaande uit Vietnamese kunstenaars (schrijvers, dichters, musici, kunstschilders) in ballingschap.

De naam “CÁI ĐÌNH” is ontleend aan het model en de benaming van een traditioneel publieksgebouw dat vroeger in elk dorp in Vietnam aanwezig was. In dit gebouw, dat de vorm van een tempel had, werden alle belangrijke openbare zaken door een soort dorpshoofd behandeld. Iedereen, jong, oud, man, vrouw, arm, rijk, ongeacht rangen en standen, mocht daar zijn of haar zegje doen. De beslissingen werden vervolgens aangenomen op basis van “de meeste stemmen gelden”. Het is welbeschouwd een van de oudste vormen van democratie.

Daarnaast fungeerde “CÁI ĐÌNH” ook als het trefpunt van alle kunstenaars. Ook hier gold, iedereen was gelijk en werd met evenveel respect behandeld.

De stichting CÁI ĐÌNH bestaat inmiddels 25 jaar en geniet een goede bekendheid en lovende kritiek onder de Vietnamezen overzee. Regelmatig vinden er allerlei activiteiten plaats op het gebied van de Vietnamese taal en cultuur.

Maar naarmate het integratieproces vordert, nemen de Nederlandse taal en cultuur steeds een belangrijker plaats in. Niet in het minst omdat de tweede generatie die in Nederland geboren en opgegroeid is, de Nederlandse taal beter beheerst dan de Vietnamese taal. Daarnaast zijn ook veel Vietnamezen die partners hebben gevonden die Nederlands sprekend zijn.

Het is tijd om de Nederlandse taal en cultuur een duidelijke plaats te geven binnen de Vietnamese gemeenschap. En het is ook tijd om de Vietnamese taal en cultuur een gezicht te geven binnen de Nederlandse samenleving.

Dat lukt alleen met uw medewerking.

We nodigen u van harte uit deze website te bekijken en uw mening te geven. U kunt uw bijdrage - gericht op het gebied van taal en cultuur in de breedste zin van het woord – in een van de bestaande rubrieken laten plaatsen. Uw stem is essentieel voor het bestaan van CÁI ĐÌNH. Met uw bijdrage bouwt u, samen met ons, de schat met informatie over Vietnam en over de onderlinge interactie in het sociale/cuturele gebieden op.

Mocht u nog twijfels hebben over de onderwerpkeuze, over de vorm waarin u uw bijdrage wilt gieten of over de rubriek waarin u deze wilt plaatsen, neem dan contact met ons op. Samen komen we er vast uit.

Er geldt bij CÁI ĐÌNH slechts een regel: Heb respect voor andermans meningen.

Laat gauw iets van u horen!

Ontmoet andersdenkenden,
Ontmoet gelijkgestemden
bij CÁI ĐÌNH.
Welkom!


Cái Đình - 2003 - 2018